Oznam z rodičovského združenia

14.09.2018 10:35

Dňa 13. septembra 2018. sa v priestore triedy MŠ  uskutočnilo rodičovské združenie. Nakoľko účasť rodičov bola nadpolovičná väčšina, boli oboznámení a  spoločne sa dohodli na nasledujúcich oznámeniach:

 1. Oboznámenie so Školským poriadkom školy
 • práva a povinnosti detí a ich rodičov (zverejnené v Školskom poriadku, na nástenke vo vstupnej chodbe budovy MŠ)
 • prevádzka materskej školy – od 6:45 hod. do 15:45 hod. (po 15:45 sa budova MŠ zatvára!)
 • v prípade otázok na personál MŠ slúžia dané konzultačné hodiny:

Riaditeľka MŠ – nepárny týždeň – pondelok / streda / piatok v čase od 11.45 hod do 14:45; utorok / štvrtok v čase od 10:45 hod. do 13:45 hod.

Učiteľka MŠ – párny týždeň – pondelok / streda / piatok v Čase od 12:45 hod. do 14:45; utorok / štvrtok v čase od 11:45 hod. do 13:45  hod.

Vedúca školskej kuchyne – utorok / štvrtok v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 • podmienky prijatia a dochádzka detí do MŠ (zverejnené v Školskom poriadku)
 • úhrada poplatkov za dochádzku – mesačný poplatok 5€,  v hotovosti riaditeľke MŠ do 15. dňa v mesiaci!
 • úhrada poplatkov za stravu – cena poplatkov za stravu sa zvyšuje na 1, 34€ za celodenné stravovanie na 1 dieťa
 1. Poplatky
 • Triedy fond – 16€ na 1 dieťa, za jeden polrok (15€ + 1€ na pitný režim dieťaťa, t.j. čaj a sirup podľa aktuálneho ročného obdobia)
 • pracovné listy: Predškoláci (5-6r.) – 3.50€, 3-4r. – 0.90€
 • Mikulášsky balíček pre deti – 5€
 1. Ostatné a diskusia
 • rodičia súhlasili so zavedením jesenných prázdnin v školskom roku 2018/2019 – v termíne od 29. októbra 2018 do 2. novembra 2018 (nástup do MŠ 5. 11.2018)
 • výmena prádla (pyžamo + uteráčik) sa uskutočňuje na konci každého týždňa
 • pranie posteľného prádla sa uskutočňuje na konci každého mesiaca
 • do MŠ príde dňa 26. septembra logopedička, pokiaľ rodič chce aby bolo jeho dieťa vyšetrené, treba podpísať u pani učiteliek súhlas zástupcu dieťaťa
 • Deň materských škôl sa uskutoční – 7. novembra 2018 (bližšie informácie budú ešte zverejnené)