Usporiadanie denných činností

Usporiadanie denných činností v materskej škole

/denný poriadok/

 

6.45 - 8.00 - Prichádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí

 

8.00 - 8.45 - Ranný kruh (deň, mesiac, ročné obdobie, počasie; oboznámenie detí s cieľmi výchovno- vzdelávacej činnosti), 

Zdravotné cvičenie

 

8.45 - 9.05 - Hygiena a stravovanie (desiata)

 

9.05 - 9.30 -  Vzdelávacie aktivity 

9.30 - 11.30 - Príprava na pobyt vonku (vychádzka a voľné hry podľa výberu detí, v prípade  mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok pohybová aktivita v hale)

11.30 - 12.30 - Hygiena, stravovanie (obed), príprava na odpočinok 

12.30 - 14.00 - Odpočinok / sa diferencuje podľa potrieb detí s minimálnym trvaním 30min / pokojnejšie hry; dokončovanie vlastných produktov z dopoludňajšej činnosti

14.00 - 14.50 - Hygiena, prezliekanie, stravovanie (olovrant) 

14.50 - 15.45 - Hry a hrové aktivity; Odchádzanie detí