Personálne obsadenie

 

Školský rok:   2017/2018

 

Riadenie materskej školy                                        Angelika Popová

 

 

Zabezpečenie predprimárneho                              Lucia Koklesová

vzdelávania učiteľkou 

 

 

Riadenie školského stravovania                             Jana Kurčíková

 

 

Zabezpečenie prác súvisiacich                                Želmíra Lauková

s prevádzkou školskej jedálne

a prevádzkou zariadenia

 

 

Technický správca, kurič                                       Igor Marko