Personálne obsadenie

 

Školský rok:   2018/2019

 

Riadenie materskej školy                                       Angelika Popová

 

 

Zabezpečenie predprimárneho                              Lucia Koklesová

vzdelávania učiteľkou 

 

 

Riadenie školského stravovania                            Jana Kurčíková

 

 

Zabezpečenie prác súvisiacich                              Želmíra Lauková

s prevádzkou školskej jedálne

a prevádzkou zariadenia

 

 

Technický správca, kurič                                         Igor Marko